Walk the talk: naar een bedrijfscultuur die waarde toevoegt

Wat betekent cultuur nou eigenlijk?

Cultuur is een lastig begrip. Wikipedia geeft de volgende definitie: “cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover ‘natuur’ (dat wat aangeboren is, wat spontaan en zonder menselijke toedoen is ontstaan) en verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven. Wij kunnen dus concluderen dat cultuur door mensen wordt bepaald. Wij geven dus zelf vorm aan cultuur. In een onderneming wordt een bedrijfscultuur vormgegeven door het hele bedrijf, dus van de directie tot aan de medewerkers van de klantenservice.

Bedrijfscultuur

MT’s binnen grote organisaties hebben vaak hun mond vol van cultuur. Ze weten precies wat ze moeten zeggen. Ze weten precies wat goed klinkt. Wat de medewerkers graag willen horen. Wat de klanten graag willen horen. Het is echter onze ervaring, dat het niet gaat om wat je zegt, maar dat het gaat om wat je doet. Do you walk the talk? Juist als jij een bepaalde cultuur wilt vestigen, is het super belangrijk, dat je niet alleen zegt wat voor cultuur je nastreeft, maar dat je het ook laat zien in je acties. Geen woorden maar daden, zoals het clublied van Feyenoord zo mooi aangeeft.

Twee bedrijfscultuur voorbeelden om dit te illustreren

De klant centraal

Als je als organisatie je mond vol hebt van ‘De klant centraal’ en dit zowel naar binnen als ook naar buiten toe communiceert, dan vestig je hiermee de aandacht op dit thema. Medewerkers en klanten zullen hier een mening over hebben. Zeker medewerkers die het in hun DNA hebben om de klant altijd centraal te zetten. Zorg er dan ook voor, dat jouw organisatie ook daadwerkelijk een cultuur heeft gevestigd, waarin de klant centraal staat. Als het alleen maar bij mooie woorden blijft, zal het effect namelijk averechts zijn. Klanten zullen dat gevoel niet hebben en zullen dat ook uiten naar de medewerkers van de organisatie, die met de klant in contact staan. Deze medewerkers zullen dan steeds erop worden gewezen, dat de klant helemaal niet centraal staat.

Zorg er dus voor, dat je als organisatie heel goed nadenkt, welke cultuur jij binnen jouw onderneming wil nastreven. Ga hierover in dialoog met meerdere van je medewerkers en een aantal van je klanten. Toets je eigen aannames voordat je ze naar buiten toe gaat communiceren. Zorg ervoor, dat jouw organisatie daadwerkelijk doet wat ze zegt.

Vrijheid om fouten te maken

Het kan ook zijn, dat jij het heel belangrijk vindt, dat medewerkers zich vrij voelen om ook fouten te mogen maken. Jij vindt het belangrijk, omdat jij van mening bent dat je van je fouten leert. Dit is de cultuur die jij nastreeft. Maar wat gebeurt er als er een hele grote fout wordt gemaakt? Een fout, die je veel geld zal kosten. Wat doe jij dan? Straf jij je medewerker of neem jij de medewerker in bescherming? Als je het eerste doet, dan zal dit eerder een angstcultuur vestigen dan een bedrijfscultuur waarin je je vrij voelt om ook fouten te durven maken. Het is daarom dus van groot belang wat je doet als de situatie zich voordoet, waar jij je in je bedrijfscultuur statement over hebt uitgesproken. Zorg ervoor, dat je daadwerkelijk aan ‘walk the talk’ doet want jouw personeel en jouw klanten prikken er zo doorheen, als je over een cultuur spreekt die er helemaal niet heerst.

Meer blogs van Kingdom Consultancy

Wilbur van der Bas, Directeur/eigenaar Kingdom Consultancy