Diensten

[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style2″ heading_preview_image=”heading-style2″ pofo_title_font_weight=”500″ pofo_title_element_tag=”h6″ pofo_hidden_markup_1502510264_2_0=”” pofo_heading=”Businesscoach”]

Als ondernemer werk je waarschijnlijk heel veel (misschien wel te veel) uur in je onderneming. Maar de vraag is of je ook de tijd neemt om aan je onderneming te werken? Vaak word je zo opgeslokt door de dagelijkse hectiek, dat je ook niet de tijd en energie hebt om van een afstand naar jouw onderneming te kijken. Het is vaak ook heel moeilijk om dat objectief te kunnen doen, omdat je er zelf te veel in zit of te dicht bovenop zit. Daarom is het aan te raden om je bij te laten staan door een externe sparring partner, een business coach.

Het is onze overtuiging dat je als ondernemer minimaal 1x per kwartaal een moment van reflectie in moet bouwen om dat te doen. Vanuit Kingdom Consultancy kunnen wij jou coachen op in ieder geval de volgende zaken:

 • Strategie en strategische koers
 • Financieel management (verlies & winst, balans, liquiditeit en KPI’s)
 • Management informatie
 • Investeringen, liquiditeit en financiering
 • Fusies en overnames
 • Sales en (online) marketing
 • Leiderschap
 • Bedrijfscultuur
 • Interne organisatie (processen en systemen)
 • Verdienmodel(len) en concurrentiepositie
 • Turnaround
[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style2″ heading_preview_image=”heading-style2″ pofo_title_font_weight=”500″ pofo_title_element_tag=”h6″ pofo_hidden_markup_1502510264_2_0=”” pofo_heading=”Quickscan”]

Voordat je start met onze business coaching kan het heel verstandig zijn om te beginnen met een quickscan analyse. In korte tijd wordt je onderneming doorgelicht op een aantal belangrijke zaken. De uitkomsten van de quick scan kunnen dienen als startpunt voor de business coaching. Dankzij de quickscan weet je namelijk beter op welke aandachtsgebieden je in de business coaching meer de nadruk wil leggen.

De volgende onderwerpen zullen tijdens een quickscan analyse worden behandeld:

 • Bedrijfsstrategie
 • Zakelijk & privé
 • Personeel & organisatie
 • IT landschap
 • Sales & online marketing
 • Product levenscyclus
 • Concurrentiepositie
 • Management informatie
 • Financiering
[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style2″ heading_preview_image=”heading-style2″ pofo_title_font_weight=”500″ pofo_title_element_tag=”h6″ pofo_hidden_markup_1502510264_2_0=”” pofo_heading=”Turnaround 7 stappenplan”]

Het doel van het turnaround 7 stappenplan is om binnen een periode van ongeveer twee jaar een structurele turnaround te realiseren voor jouw onderneming. Dit turnaround stappenplan bestaat uit de volgende stappen:

 1. Middels afnemen van interviews en opvragen van diverse informatie wordt een analyse uitgevoerd.
 2. Het stellen van een diagnose op basis van de analyse.
 3. Het opstellen van een plan van aanpak (actiepunten met milestones) om te komen tot een succesvolle turnaround.
 4. Liquiditeit creëren (focus op de balans) om de punten uit het plan van aanpak uit te kunnen voeren.
 5. Rendementsherstel (focus op de verlies & winst) door planmatige uitvoering van het plan van aanpak.
 6. Door het rendementsherstel wordt er weer winst gemaakt, het eigen vermogen versterkt, de schulden verminderd en wordt de liquiditeitspositie verbeterd. Hierdoor herstelt ook de balans zich nadat eerst de verlies & winst zich had hersteld.
 7. Bestendigheid van het verdienmodel is bewezen middels een structureel hersteld rendement en een structureel verbeterde balans.
[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style2″ heading_preview_image=”heading-style2″ pofo_title_font_weight=”500″ pofo_title_element_tag=”h6″ pofo_hidden_markup_1502510264_2_0=”” pofo_heading=”Independent Business Review”]

Het doel van een IBR is om in korte tijd de bestendigheid van het verdienmodel van een onderneming te toetsen. Hiertoe wordt (i) vooraf met de opdrachtgever de opdrachtdefinitie bepaald, (ii) een uitgebreid informatiepakket bij de ondernemer opgevraagd en (iii) diverse interviews afgenomen. De uitkomsten worden in de IBR weergegeven.

Vaak is een IBR nodig als objectivering voor externe stakeholders. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een klant bij de bank is overgeboekt naar de afdeling bijzonder beheer en er gevraagd wordt op extra liquiditeit. Het helpt dan als er een externe objectivering heeft plaatsgevonden. De bank wil immers meer zekerheid dat de extra liquiditeitsruimte (bijvoorbeeld door aflossingen tijdelijk op te schorten of te verlagen) in de toekomst wel weer door de klant wordt terugbetaald.

De inhoud van een IBR door Kingdom Consultancy zal in ieder geval bestaan uit de volgende hoofdstukken:

 • Executive summary met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen
 • Achtergrond van de onderneming
 • Juridische structuur van de onderneming
 • Personeel en aansturing
 • Administratieve organisatie
 • Marktanalyse
 • SWOT analyse van het businessmodel
 • Balans
 • Verlies & Winstexploitatie
 • Liquiditeit
 • Managementinformatie
 • Financieringsstructuur
 • Planning