Bedrijfscultuur

Walk the talk: naar een bedrijfscultuur die waarde toevoegt
||
Wat betekent cultuur nou eigenlijk? Cultuur is een lastig begrip. Wikipedia geeft de volgende definitie: “cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover ‘natuur’ (dat wat aangeboren is, wat spontaan en zonder menselijke toedoen is ontstaan) en...
continue reading